استان همدان

  • همدان و بناهای مقدس آن

    بناهای مقدس همدان

    در این سرزمین، دین‌ها و آیین‌ها، نیایش‌ها و نیایش‌گاه‌ها، همه در زیر یک آسمان، همه در کنار هم زندگی می‌کردند. و تنوع مکان‌های دینی ایران، شاهد این سخن است. ایران هرگز درگیر جنگهای دینی نبوده است، از آن نوع که در بسیاری از کشورهای دیگر بوده. حتی از دوران ساسانی،…

دکمه بازگشت به بالا